دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 440-171 

سایر مقالات

1. اکتشاف ذخایر زمین‌گرمایی در منطقه بوشلی- سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک

صفحه 171-186

عارف زینال پور؛ رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ محمدرضا رحمانی


5. بررسی صحت و دقت نتایج حاصل از برداشت‌های ژئوالکتریک در تعیین عمق و ضخامت لایه بوکسیتی در یکی از ذخایر بوکسیت جاجرم

صفحه 225-235

کیانوش سلیمانی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ محمود شمس الدینی نژاد؛ فرج اله مومنی


7. تعیین ناپیوستگی های لرزه ای پوسته شمال شرق ایران

صفحه 251-265

افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند؛ زهرا لیموچی


9. شناسایی مرز گنبد نمکی با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای در محیط GIS

صفحه 277-292

رشید چمبری؛ امین روشندل کاهو؛ مهیار یوسفی؛ مهرداد سلیمانی


12. تحلیل داده‌های مغناطیسی روی بازالت های منطقه پلور

صفحه 323-337

بهروز اسکوئی؛ سید محمد جواد روحانی؛ صفیه امیدیان؛ میثم عابدی


14. تخمین عمق و شاخص ساختار بی‌هنجاری‌های دوبعدی مغناطیسی توسط سیگنال تحلیلی بهبود یافته

صفحه 351-363

محمد رسول نیک بخش؛ میرستار مشین چی اصل؛ محسن اویسی مؤخر؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


19. بهبود محاسبه گرادیان اول و دوم قائم با استفاده از تبدیل کسینوس

صفحه 413-427

مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی