داوران

فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیارهای داوری مقالات

- استفاده از روش علمی در اجرای تحقیق 

- جدید بودن یافته ها و اتصال به دانش موجود 

-  رعایت اصول صحیح نگارش  مقاله علمی 

- انسجام و شیوایی مقاله 

- کمیت حجم مقاله

- کیفیت منابع و مآخذ

- کیفیت علمی نتایج و استفاده از ابزار های مناسب در سنجش و اندازه گیریها

- تفسیر صحیح نتایج و نتیجه گیری مناسب

-سهولت در نگارش و ایجاد درک مناسب از کار تحقیقی

-بیان کلیه مطالب تحقیقی به منظور تکرار مجدد تحقیق

- همخوانی عنوان با اهداف و دسته بندی مقالات نشریه

 

نام داور سمت / سازمان
Ehsan Zabihi Naeini Center for Wave Phenomena -ikonscience
امین ابراهیمی بردر دانشگاه تهران
سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بهروز اسکوئی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نرگس افسری عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
حمید آقاجانی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
عبدالحمید انصاری دانشگاه یزد -دانشکده معدن
محسن اویسی مؤخر دانشگاه رازی کرمانشاه
اسماعیل بایرام‌نژاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فرنوش باسلیقه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین پهلوان دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد تاتار معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی/ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بهزاد تخم چی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
فتانه تقی زاده فرهمند دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم و مدیر گروه فیزیک
غلام جوان دلویی هیات علمی / پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امیر جولایی دانشجو
علیرضا حاجیان استادیار، گروه فیزیک، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران
آزاده حجت دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا خالوکاکائی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
فرهاد خوشبخت هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
محمدعلی ریاحی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حبیب رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد رداد هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد رضایی استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر
مهدی رضا پور دانشگاه تهران
امین روشندل کاهو دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
مهدی زارع مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فرشاد ژولیده سر دکتری اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران کارشناس ارشد پلی متال شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
حمیدرضا سیاه‌کوهی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا سپهوند استادیار ژئوفیزیک – زلزله شناسی/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
احمد سدید خوی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهرداد سلیمانی منفرد دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دکتر شامخی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
فریدون شریفی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک- دانشگاه شاهرود
ظاهر حسین شمالی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمید صیفی پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا عرب امیری دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
هاله عزیزی شرکت گسترش علوم ماندگار پارس
محمد عطائی دانشگاه صنعتی شاهرود
کمال علمدار دانشگاه یزد، دانشکده معدن و متالورژی
علی غلامی دانشگاه تهران
غلام عباس فنایی خیر آباد دانشگاه صنعتی بیرجند
احمد قربانی دانشگاه یزد، دانشکده معدن و متالورژی
محمدرضا قیطانچی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
ابوالقاسم کامکار روحانی دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن کرامتی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر کشاورز فرج خواه رییس گروه پژوهش ژئوفیزیک پژوهشگاه صنعت نفت
محمد کنشلو فوق دکترای تخصصی دانشگاه وایومینگ
علیرضا گودرزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
سید خلیل متقی استادیار/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
سید هانی متولی عنبران موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی محمدی ویژه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مجتبی مختاریان اصل گروه مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
علی مرادی دانشگاه تهران
علی مرادزاده دانشگاه تهران- دانشکده فنی
محمود میرزایی دانشگاه اراک -دانشکده فیزیک
نوربخش میرزائی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علی نجاتی کلاته دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
افسانه نصرابادی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین / گروه آموزشی ژئو فیزیک/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
رامین نیک روز عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
سجاد نگهبان دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین هاشمی شاهدانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران