نویسنده = علیرضا گودرزی
تضعیف نوفه تصادفی GPR توسط فیلتر ساویتزکی گولای در فضای موجک مختلط دوشاخه‌ای

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 361-379

10.22044/jrag.2021.10297.1309

صادق مقدم؛ علیرضا گودرزی؛ بهروز اسکوئی؛ اصغر آزادی


کاربرد تبدیل موجک گسسته à trous در تشخیص لایه‌های نازک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-142

10.22044/jrag.2021.10103.1300

مریم سلاجقه؛ علیرضا گودرزی؛ مجید نعمتی


ارتقاء کارایی نوفه زدایی TV و GSTV در فضاهای RADWT و DTRADWT

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-55

10.22044/jrag.2018.6646.1175

امین ابراهیمی بردر؛ بهروز اسکوئی؛ علیرضا گودرزی


آنالیز سرعت چند تفکیکی لرزه ای در فضای تبدیل موجک گسسته غیر کاهشی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 203-215

10.22044/jrag.2017.902

سارا ایازی؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی