اخبار و اعلانات

فراخوان مقالات (Call for papers):

فراخوان مقالات  به منظور چاپ آخرین دستاوردهای پژوهشی جدید، اصیل و بدیع (دارای نوآوری) در زمینه ژئوفیزیک کاربردی در دنیا و به ویژه در ایران جهت ارتقاء این علم در کشور و افزایش سطح دانش و توانایی پژوهشی افراد متخصص در این زمینه، نشریه "پژوهش ­های ژئوفیزیک کاربردی" با مشارکت انجمن ژئوفیزیک ایران و اخذ رتبه اعتبار علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آمادگی پذیرش مقالات پژوهشی مرتبط با زمینه ژئوفیزیک کاربردی را دارد. لذا از عموم پژوهشگران و متخصصین در این زمینه درخواست می­شود تا مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوع را از طریق سامانه یا وب­سایت ...

مطالعه بیشتر