تماس با ما

شاهرود، میدان هفت تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه‌ی سوم، اتاق 21، کدپستی: 3619995161، صندوق پستی: 316؛ شماره‌ی تلفن: 32393507-023؛ نمابر: 32393507-023؛ آدرس پست الکترونیک:

jrag@shahroodut.ac.ir


CAPTCHA Image