داوران

فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیارهای داوری مقالات

- استفاده از روش علمی در اجرای تحقیق 

- جدید بودن یافته ها و اتصال به دانش موجود 

-  رعایت اصول صحیح نگارش  مقاله علمی 

- انسجام و شیوایی مقاله 

- کمیت حجم مقاله

- کیفیت منابع و مآخذ

- کیفیت علمی نتایج و استفاده از ابزار های مناسب در سنجش و اندازه گیریها

- تفسیر صحیح نتایج و نتیجه گیری مناسب

-سهولت در نگارش و ایجاد درک مناسب از کار تحقیقی

-بیان کلیه مطالب تحقیقی به منظور تکرار مجدد تحقیق

- همخوانی عنوان با اهداف و دسته بندی مقالات نشریه 

dark

نام داور وابستگی سازمانی
Ehsan Zabihi Naeini Center for Wave Phenomena -ikonscience
حمید آقاجانی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
امین ابراهیمی بردر دانشگاه تهران
بهروز اسکوئی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نرگس افسری عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
عبدالحمید انصاری دانشگاه یزد -دانشکده معدن
محسن اویسی مؤخر دانشگاه رازی کرمانشاه
فرنوش باسلیقه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
اسماعیل بایرام‌نژاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سعید پرنو محقق در دانشگاه ناپلی
حسین پهلوان دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد تاتار معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی/ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بهزاد تخم چی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
فتانه تقی زاده فرهمند دانشیار گروه فیزیک دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم و مدیر گروه فیزیک
غلام جوان دلویی هیات علمی / پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امیر جولایی دانشجو
علیرضا حاجیان دانشیار، گروه فیزیک، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران
آزاده حجت دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا خالوکاکائی دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
فرهاد خوشبخت هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
حبیب رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد رداد هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی رضا پور دانشگاه تهران
محمد رضایی استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر
امین روشندل کاهو دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
محمدعلی ریاحی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی زارع مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
فرشاد ژولیده سر دکتری اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران کارشناس ارشد پلی متال شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محمدرضا سپهوند استادیار ژئوفیزیک – زلزله شناسی/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
احمد سدید خوی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهرداد سلیمانی منفرد دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
حمیدرضا سیاه‌کوهی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دکتر شامخی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
هاشم شاهسونی University of Kurdistan-Sanandaj
جواد شریفی دانشگاه فردوسی مشهد
فریدون شریفی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک- دانشگاه شاهرود
ظاهر حسین شمالی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمید صیفی پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا عرب امیری دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
هاله عزیزی شرکت گسترش علوم ماندگار پارس
محمد عطائی دانشگاه صنعتی شاهرود
کمال علمدار دانشگاه یزد، دانشکده معدن و متالورژی
علی غلامی دانشگاه تهران
غلام عباس فنایی خیر آباد دانشگاه صنعتی بیرجند، گروه مهندسی معدن
احمد قربانی دانشگاه یزد، دانشکده معدن و متالورژی
محمدرضا قیطانچی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
ابوالقاسم کامکار روحانی دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن کرامتی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر کشاورز فرج خواه رییس گروه پژوهش ژئوفیزیک پژوهشگاه صنعت نفت
محمد کنشلو فوق دکترای تخصصی دانشگاه وایومینگ
علیرضا گودرزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
سید خلیل متقی استادیار/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
سید هانی متولی عنبران موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی محمدی ویژه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مجتبی مختاریان اصل گروه مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
علی مرادزاده دانشگاه تهران- دانشکده فنی
علی مرادی دانشگاه تهران
نوربخش میرزائی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمود میرزایی دانشگاه اراک -دانشکده فیزیک
علی نجاتی کلاته دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
افسانه نصرابادی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین / گروه آموزشی ژئو فیزیک/ دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
سجاد نگهبان دانشگاه صنعتی شاهرود
رامین نیک روز عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
حسین هاشمی شاهدانی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران