اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله علمی-پژوهشی پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی در خصوص وظایف سردبیر مبتنی بر آیین نامه های بین المللی به شرح زیر می باشد

وظایف سردبیر:

سردبیر مجله باید تمامی تلاش خود را جهت ارتقای سطح کمی و کیفی مجله به کار گیرد

سردبیر موظف است محتوای مقالات ارسالی را از نظر انطباق با اهداف و چشم انداز مدنظر مجله بررسی نموده و خود را مقید به آیین نامه و قوانین مصوب مجله نماید

سردبیر باید مقاله را صرفا از نظر محتوایی و کاملا بی طرف و بدون جهت گیری خاص در مواجهه با نویسندگان بررسی کند.

سردبیر مجاز نیست هیچگونه اطلاعاتی از مقاله ارسالی را جز برای نویسنده مسول، داوران، ویراستاران و ناشر در اختیار دیگران قرار دهد

اعلام نظر نهایی در خصوص انتشار مقالات ارسالی توسط سردبیر خواهد بود

سردبیر نمی تواند موارد منتشر نشده در مقاله های ارسالی را بدون اجازه کتبی از نویسنده آن، استفاده کند.

وظایف داوران :

داوران موظفند با بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات و بیان ایرادات موجود نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رسانند.

داور به عنوان یک امانت دار تمامی اطلاعات موجود در مقالات،  به جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید این اطلاعات را به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث نماید.

داوری مقالات می بایست کاملا مستدل باشد و به طور واضح بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ایی و شخصی خودداری شود.

در صورت وجود هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر داور موظف است سردبیر را مطلع نماید.

استفاده شخصی از اطلاعات و محتوای علمی و ایده های نوآورانه مقاله که نتیجه تلاش های نویسنده است برای داور جایز نیست

هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

داور موظف است در زمان تعیین شده و طبق قوانین مصوب مجله داوری مقاله را انجام داده و اعلام نظر نماید

وظایف نویسندگان :

مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا ندهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی بوده و غیر قابل قبول می باشد.

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده  و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تایید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.

نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر مجله یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

dark

اخلاق نشر

  • قوانین COPE باید توسط تمام اعضای هیات تحریریه، نویسندگان و داوران تایید و دنبال شوند.
  • نویسنده مسئول می تواند مقاله را قبل از ورود به روند داوری یا مرحله انجام اصلاحات پس بگیرد.
  • پس از پذیرش، بدون دلیل جدی هیچ تغییر اساسی توسط نویسندگان نمی تواند ایجاد شود.
  • اعضای هیات تحریریه و نویسندگان باید اصلاحات را صادقانه و کامل منتشر کنند.
  • هر گونه سرقت ادبی، داده های تقلبی و سایر موارد تقلب باید به طور کامل به COPE گزارش شود.

 

تضاد منافع

  • هر گونه منابع مالی و تعارض منافع بالقوه باید اعلام گردد. نویسندگان باید مسایلی از قبیل تامین بودجه یا اشتراک منافع با یک سازمان (که ممکن است از انتشار مقاله سود یا زیان ببیند) را روشن سازند.
  • اعلام تضاد منافع به رد فوری مقاله منجر نخواهد شد اما سردبیران باید از آن اطلاع داشته باشند.