اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 استادیار، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

چکیده

داده‌های لرزه‌ای بازتابی همواره شامل انواعی از نوفه از جمله نوفه‌های ناهمدوس (تصادفی) و همدوس می‌باشند. نسبت سیگنال به نوفه پایین؛ مراحل پردازش به خصوص برانبارش و مهاجرت را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت ممکن است منجر به یک تصویر غیر قابل تفسیر از ساختارهای زمین ‌شود. از آنجا که فرض اساسی تبدیل فوریه پایا بودن سیگنال است، بنابراین برای سیگنال‌های ناپایا کاملاً کارا نیست. با توجه به این‌که تبدیل موجک، تابع را در حیطه زمان و فرکانس با استفاده از تابع موجک همزمان نشان می‌دهد؛ بنابراین بر محدودیت‌های تبدیل فوریه غلبه کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا روش نوفه‌زدایی SURE-LET در حوزه تبدیل موجک گسسته متعامد کاهشی و با استفاده از موجک‌های مختلف، به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی اعمال شود. در روش SURE-LET از هرگونه فرضیه‌ی پیشین بر روی سیگنال‌های عاری از نوفه اجتناب می‌گردد. در واقع روش SURE-LET به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: تضعیف‌کننده‌ی موجک که شامل بسط خطی توابع آستانه‌گذاری (LET) درون مقیاس است. سپس پارامترهای خطی برای به حداقل رساندن خطای نااریب اشتین (SURE)، بین داده‌های نوفه‌ای و عاری از نوفه، حل می‌شوند. با توجه به فرم درجه‌ی دوم برآورد MSE، پارامترها به راحتی با حل یک سیستم معادلات خطی، بهینه‌سازی می‌شوند. نتایج اعمال روش SURE-LET با موجک‌های مختلف نشان‌ می‌دهد که موجک‌های سیملت و کویفلت خروجی بهتری نسبت به سایر موجک‌ها دارند. با توجه به میزان حفظ سیگنال در کنار تضعیف نوفه برتری روش SURE-LET بر روش­های آستانه­گذاری نرم و واهمامیخت حوزه f-x نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها