آنالیز سرعت چند تفکیکی لرزه ای در فضای تبدیل موجک گسسته غیر کاهشی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 استادیار، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

چکیده

امروزه روش­های مختلفی برای آنالیز سرعتی داده‌های لرزه‌ای به کار می‌رود؛ که از آن جمله روش‌های مبتنی بر همدوسی است؛ که در تخمین سرعت برانبارش بسیار راهگشاست. از آنجا که همه روش‌های مطرح شده در حوزه زمان پیاده­سازی شده‌اند؛ سعی بر آن است با معرفی حوزه موجک گسسته غیرکاهشی ارتقای آنالیز سرعتی نشان داده شود. وجود نوفه و همچنین تضعیف سیگنال‌ها در اثر جذب فرکانس باعث می‌شود که سیگنال طی زمان و عبور از لایه‌های مختلف دچار اعوجاج شده و به تدریج در حیطه زمانی با از دست دادن فرکانس‌هایش پهن‌تر شود. از دست دادن فرکانس‌های بالاتر و حضور نوفه می‌تواند منجر به خطا در تخمین دقیق سرعت شده و نهایتاً تصویرسازی لرزه‌ای را دچار خطا کند. در این مقاله ابتدا داده­ها توسط یک موجک مادر که در اینجا دابیچی2 انتخاب شده است؛ تجزیه شده و به فضای موجک گسسته غیر کاهشی برده می‌شود. سپس آنالیز سرعتی در هر کدام از مقیاس‌ها به طور جداگانه صورت می‌پذیرد. توجه شود که هر ردلرزه به صورت مجزا تجزیه می‌شود و روش تبدیل موجک گسسته غیرکاهشی به فرم یک بعدی اعمال می‌گردد. سپس مقیاس‌های یکسان از همه ردلرزه­ها در یک مقیاس تجمیع شده و آنالیز سرعتی انجام می­شود. در انتها طیف‌های سرعتی مقیاس‌ها با وزن یکسان یکپارچه شده و آنالیز سرعتی چند تفکیکی را ارائه می‌دهند. نتایج حاصل از داده‌های مصنوعی و واقعی مبین افزایش چشم­گیر دقت آنالیز سرعتی چند تفکیکی نسبت به آنالیز سرعتی در حوزه زمان است. همچنین حضور نوفه همدوس و اتفاقی تأثیر کمتری در ایجاد خطا در روش پیشنهادی داشته است.

کلیدواژه‌ها