کلیدواژه‌ها = گرانی سنجی
تعداد مقالات: 6
1. اکتشاف آهن و کرومیت به وسیله مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی در منطقه شوین استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.22044/jrag.2021.10788.1320

آزاده آگاه؛ مرضیه حسینی نسب


2. مدل‌سازی وارون غیر خطی داده‌های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-193

10.22044/jrag.2019.7515.1212

امیر جولایی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته


3. مدل‏سازی پیکربندی چند نمونه توده زیرسطحی با استفاده از وارون‏سازی داده‏های گرانی به روش تئوری گراف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 235-248

10.22044/jrag.2020.8832.1262

سوسن سودمند نیری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ مصطفی قارلقی


4. بهبود محاسبه گرادیان اول و دوم قائم با استفاده از تبدیل کسینوس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 413-427

10.22044/jrag.2017.5684.1112

مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی