اکتشاف آهن و کرومیت به وسیله مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی در منطقه شوین استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

گروه مهندسی معدن، دانشکده شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22044/jrag.2021.10788.1320

چکیده

ناحیه مورد مطالعه از نظر زمین شناسی و بصورت بالقوه دارای استعداد کافی برای کانه زایی آهن و کرومیت می باشد. کما اینکه در فواصل کوتاهی از آن معادن و کانسارهای متعددی از این دست مواد معدنی وجود دارند. این محدوده در کنار مجموعه های اوفیولیتی و الترامافیکی قرار گرفته است که در سایر نقاط ایران و بخصوص در این منطقه، معادن قابل ملاحظه ای از آهن و فلزات پایه در آن مشاهده و استخراج می گردند. با توجه به اینکه این محدوده بصورت بالقوه دارای پتانسیل تجمع کانی های اقتصادی آهن و کرومیت بوده است، قبلا مطالعاتی در این خصوص و در سطح ناحیه ای انجام شده است. با توجه به نتایج مشاهدات صحرایی و مطالعات انجام شده و همچنین پتانسیل منطقه و به منظور تکمیل مطالعات اکتشافی منطقه، محدوده کانی سازی شده شوین مورد مطالعه قرارگرفته است. بررسی های روش مغناطیس سنجی حکایت از آن دارند که در این محدوده هیچ گونه تجمع کانه آهن غنی در عمق مشاهده نمی گردد و در واقع شدت های مغناطیسی بالای مشاهده شده متاثر از وجود کانی های مگنتیت در درون سنگهای اولترامافیکی بوده (که این امرطبیعی می باشد) و بصورت یک دایک می باشند . مناطق باشدت بالای مغناطیسی بیانگر یک دایک است که با شواهد زمین شناسی در خصوص نحوه حضور سنگهای اولترامافیکی تطابق دارد. مدل سازی انجام شده روی داده های گرانی منطقه وجود توده مدفون با چگالی در حدود 4/4 گرم بر سانتی متر مکعب را نشان می دهد، بنابراین احتمال وجود توده کرومیتی در منطقه مورد مطالعه زیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها