نویسنده = علی مرادزاده
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی و مقایسه مدل سازی فیزیک سنگی کاستر-توکسوز و شو-پاین در یکی از مخازن هیدروکربوری کربناته ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

حمید صیفی؛ بهزاد تخم چی؛ علی مرادزاده


3. اکتشاف ذخایر زمین‌گرمایی در منطقه بوشلی- سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-186

عارف زینال پور؛ رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ محمدرضا رحمانی


4. برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه‌بعدی مقید داده های مغناطیسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-154

محمد رضایی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی