دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-243 
4. تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در داده های لرزه ای با استفاده از تجزیه مُد متغیر

صفحه 177-188

مهرداد خلیل طهماسبی؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


10. پهنه‌بندی لرزه‌ای استان سیستان و بلوچستان به دو روش تعینی و احتمالاتی اصلاح شده

صفحه 255-269

نجمه فاتحی؛ افسانه نصرآبادی؛ سید حسن موسوی بفروئی؛ محمدرضا سپهوند