نویسنده = علی غلامی
تعداد مقالات: 15
1. تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1396

داود کرمی مزین؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


2. مساله کمترین مربعات کلی در حل مساله واهمامیخت لرزه ای با موجک غیر دقیق در حضور نوفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1396

علی محمد روستا؛ علی غلامی


3. الگوریتمی سریع برای تحلیل سرعت لرزه‌ای بر مبنای شباهت AB

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-11

میلاد فرشاد؛ علی غلامی


5. تخمین موجک و واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش بازیابی فاز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-205

سپیده وفائی شوشتری؛ علی غلامی


6. تخمین و تصحیح فاز باقیمانده متغیر با زمان در دادههای لرزهای

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

فاطمه شیروانی شیری؛ علی غلامی


8. وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-197

مصطفی عباسی؛ علی غلامی


9. وارون زمان رسید امواج لرزه‌ای برای تخمین مدل سرعت به کمک ترکیب منظم سازهای تیخنوف و تغییرات کلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

محمد الرجاوی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


10. تخمین ضریب کیفیت ثابت برای یک ردلرزه و حذف اثر آن توسط واهمامیخت ناپایا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 157-170

سیدحسین سیدآقامیری؛ علی غلامی


11. واهمامیخت ناپایا با استفاده از بهینه‌سازی تصادفی تبلور شبیه سازی شده

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 155-166

اکبر حیدری؛ تکتم زند؛ علی غلامی


12. واهمامیخت ناپایا در حضور نوفه گوسی و اسپایکی با روش واهمامیخت گابور تصویر شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-27

سیدحسین سیدآقامیری؛ علی غلامی


13. روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-87

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی


14. حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-9

سیدحسین سیدآقامیری؛ علی غلامی


15. تفکیک و بهبود جبهه‌ موج با استفاده از تبدیل رادون خطی تُنُک

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-89

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی