دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سایر مقالات

مقایسه نتایج فیلترهای دیجیتال در مدل‏سازی مستقیم داده‏های الکترومغناطیس حوزه‏ ی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22044/jrag.2023.12584.1346

داود رجبی؛ سعید میرزایی؛ علیرضا عرب امیری


پایدارسازی مشتقات قائم در برابر نوفه با استفاده از ترکیب دو روش تفاضل محدود و گسترش رو به بالا، مطالعه موردی: داده های گرانی محدوده شمالی معدن سنگ آهن جلال آباد زرند، کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22044/jrag.2024.14025.1356

احمد الوندی؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سید هانی متولی عنبران