دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

سایر مقالات

معرفی روشی کم هزینه و خودکار در تولید انبوه داده مخزنی برای آموزش الگوریتم یادگیری عمیق با استفاده از شبیه سازی متوالی مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1402

10.22044/jrag.2023.12105.1338

حمید ثابتی؛ وحید هنربخش


مدل‌سازی پیشرو و وارون داده ژئوفیزیکی مقاومت‌ویژه الکتریکی سطح زمین لغزش با مش غیرساختاری، مطالعه موردی: آزادراه تهران - شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.22044/jrag.2023.12148.1339

اسماء بیابانی؛ میثم عابدی؛ غلامحسین نوروزی؛ مسعود مجرب


مدل سازی ژئوفیزیکی داده های الکترومغناطیس حوزه زمان و میدان پتانسیل در محدوده نهشته پلی متال اکویتی سیلور برتیش کلمبیا، کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22044/jrag.2023.12477.1345

مهدی محمدی؛ میثم عابدی؛ علی مرادزاده


مقایسه نتایج فیلترهای دیجیتال در مدل‏سازی مستقیم داده‏های الکترومغناطیس حوزه‏ ی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22044/jrag.2023.12584.1346

داود رجبی؛ سعید میرزایی؛ علیرضا عرب امیری