تخمین عمق و مکان آنومالی‌های حاصل از داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس با استفاده از روش تصویر برداری عمق از نقاط بینهایت

نوع مقاله: سایر مقالات

نویسندگان

1 فعلا عضو سازمانی نیستم

2 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 استاد، گروه علوم زمین، زیست محیط و منابع دانشگاه ناپلز فدریکو۲، ناپل، ایتالیا

10.22044/jrag.2020.9907.1293

چکیده

در تفسیر داده‌های میدان پتانسیل (روش‌های گرانی‌سنجی و مغناطیس‌سنجی) با بهره‌گیری از روش‌های تصویربرداری (Imaging Methods) مشخصه‌های توده‌ی مدفون از جمله عمق، موقعیت افقی، هندسه و خواص فیزیکی را می‌توان تعیین نمود. این روش‌‌ها به‌طور مرسوم بر روی میدان‌های الکترومغناطیسی استفاده نمی‌شوند، زیرا روش‌های الکترومغناطیس از معادلات لاپلاس پیروی نکرده و بر پایه معادلات هلمهولتز می‌باشند. در این پژوهش، کارآمدی روش عمق از نقاط بینهایت (Depth From Extreme Points) یا DEXP بر روی داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس برای برآورد موقعیت افقی و عمقی ساختار‌های رسانای زیرسطحی بررسی شده است. تبدیل DEXP بر پایه مقیاس‌دهی میدان در ارتفاع‌های مختلف با توان مناسبی از ارتفاع است. با توجه به اهمیت فرآیند ادامه فراسو در روش‌های تصویربرداری، در این پژوهش نخست فرآیند ادامه فراسو برای داده‌های الکترومغناطیس حوزه فرکانس کد نویسی شده و از آن در فرآیند تبدیل DEXP استفاده شده است. در ابتدا برای بررسی کارایی تبدیل DEXP در تفسیر داده‌های الکترومغناطیس حوزه فرکانس، از داده‌های مصنوعی تولید شده با استفاده از نرم‌افزار کامسول برای مدل‌های سطح تماس (Contact)، دایک نازک و استوانه در محیط دوبعدی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان از کارآمدی این روش در برآورد عمق و موقعیت افقی اهداف مصنوعی، با دقت بالا دارد. برای بررسی عملی روش پیشنهادی، در یک منطقه صنعتی در جنوب ایتالیا (شهر ناپل) که شماری لوله و کابل با عمق و ابعاد مشخص عبور کرده‌اند، یک مجموعه داده در یک شبکه منظم با استفاده از دستگاه EM31، برداشت شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان از روش‌ تصویربرداری DEXP که در حوزه پتانسیل گسترش یافته، به‌منظور تفسیر داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس نیز بهره گرفت. مقاطع حاصل از تبدیل DEXP برای داده‌های واقعی، اطلاعات فراوان، سودمند و دقیقی از اهداف زیرسطحی مدفون در منطقه مورد مطالعه را ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها