تخمین عمق نقطه کوری با استفاده از تحلیل طیفی داده‏های مغناطیسی هوابرد به منظور اکتشاف مقدماتی پتانسیل زمین‏گرمایی در محدوده مرکزی استان کرمان

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در کمربند ماگمایی جهانی و وجود چشمه­های آب گرم فراوان و کوه­های آتش‌فشانی، ایران از جمله مناطق دارای پتانسیل قابل­توجه منابع زمین­گرمایی به­حساب می­آید. اگرچه برخی اکتشافات مقدماتی، وجود پتانسیل­های زمین­گرمایی در استان کرمان را شناسایی کرده، اما تاکنون مطالعات جامعی به­منظور اکتشاف دقیق­تر این ذخایر انجام نشده است. در این تحقیق، محاسبه عمق نقطه کوری به­منظور تعیین پتانسیل زمین­گرمایی در منطقه واقع بین طول­های شرقی ´30 و °56 تا ´30 و °58 و عرض­های شمالی ´30 و°28 تا ´30 و °29 با وسعت 22010 کیلومترمربع در محدوده مرکزی استان کرمان (واقع در شمال شهر جیرفت و شرق شهر بافت) مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور، اطلاعات زمین­شناسی منطقه و داده­های مغناطیسی هوابرد، به­عنوان داده­های اصلی تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. بعد از حذف میدان مغناطیسی اصلی از داده­های مغناطیسی (با استفاده از مدل میدان IGRF) و پس از اعمال فیلترهای RTP و میان­گذر، بلوک­بندی منطقه جهت استفاده از روش تحلیل طیفی انجام شد. بعد از انتخاب اندازه بهینه ابعاد بلوک­بندی، با استفاده از شیب نمودار طیـف توان، عمق بالا و عمق مرکز توده مغناطیسی برای تمـام بلوک­ها محاسبه و در نهایت، نقشه عمق کوری منطقه مورد مطالعه تهیه شد. عمق کوری در منطقه مورد مطالعه، در محدوده 9 تا 9/9 کیلومتر متغیر است و کمترین مقادیر آن مربوط به ناحیه جنوب شرقی منطقه است. اطلاعات زمین­شناسی منطقه حاکی از وجود شواهد دیگری چون چشمه­های آب گرم، توده­های نفوذی و توده­های آتش‌فشانی در قسمت جنوب شرقی منطقه است. محدوده مذکور، به­عنوان محتمل­ترین ناحیه جهت انجام مطالعات اکتشاف تفصیلی منابع زمین­گرمایی در محدوده مورد مطالعه معرفی می­شود.

کلیدواژه‌ها