کلیدواژه‌ها = کلاس بندی بیشینه جنبش زمین
تعداد مقالات: 1
1. تخمین احتمالاتی طبقه سایت برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حبیب رحیمی؛ محمدرضا نجف تمرایی؛ محمد شاهوار