کلیدواژه‌ها = داده های مقاومت ویژه و فاز
تعداد مقالات: 1
1. اکتشاف ذخایر زمین‌گرمایی در منطقه بوشلی- سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-186

عارف زینال پور؛ رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ محمدرضا رحمانی