نویسنده = آزاده آگاه
تعداد مقالات: 1
1. اکتشاف آهن و کرومیت به وسیله مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی در منطقه شوین استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

10.22044/jrag.2021.10788.1320

آزاده آگاه؛ مرضیه حسینی نسب