نویسنده = راشد پورمیرزائی
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی وارون داده‌های لرزه‌ای انکساری کم عمق با استفاده از ترکیب آنسامبلی خطی شبکه‌های عصبی مصنوعی منفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22044/jrag.2021.9925.1294

راشد پورمیرزائی؛ سیامک سرمدی؛ سیران علیزاده


2. وارون‌سازی منحنی پاشش امواج ریلی با استفاده از الگوریتم گرده‌افشانی گل بهینه جهت تعیین ساختار سرعت موج برشی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 37-49

10.22044/jrag.2019.8216.1238

نسا عیسی زاده؛ راشد پورمیرزائی؛ رامین نیکروز؛ محمد نورمحمدی برندق