نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. الگوریتمی سریع برای تحلیل سرعت لرزه‌ای بر مبنای شباهت AB

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-11

10.22044/jrag.2017.5686.1115

میلاد فرشاد؛ علی غلامی


2. تحلیل سرعت مقاوم در برابر AVO با استفاده از تبدیل رادون مرتبه بالا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-304

10.22044/jrag.2018.6353.1166

میلاد فرشاد؛ احمدرضا مختاری مبارکه