نویسنده = محمدرضا سپهوند
تعداد مقالات: 3
1. تعیین ناپیوستگی های لرزه ای پوسته شمال شرق ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 251-265

افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند؛ زهرا لیموچی


2. محاسبه پروفیل سرعت موج‌برشی با استفاده از برگردان بیضی‌وار امواج رایلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-66

احمد محمدی؛ محمدرضا سپهوند؛ افسانه نصرآبادی


3. پهنه‌بندی لرزه‌ای استان سیستان و بلوچستان به دو روش تعینی و احتمالاتی اصلاح شده

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 255-269

نجمه فاتحی؛ افسانه نصرآبادی؛ سید حسن موسوی بفروئی؛ محمدرضا سپهوند