نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین پارامترهای بهینه مدل اولیه در معکوس سازی منحنی های پاشندگی امواج سطحی در حوضه های عمیق ( مطلعه موردی : شهر تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.22044/jrag.2021.9249.1272

سعید سلطانی؛ ابراهیم حق شناس؛ غلام جوان دلویی