نویسنده = مهدی محمدی ویژه
تعداد مقالات: 3
1. وارون‌سازی مقید داده‌های RMT با مقاطع GPR در مقایسه با تفسیر تلفیقی آنها در بررسی یک آبخوان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-267

مهدی محمدی ویژه؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی؛ توماس کالچوئر


2. تشخیص ارتباط پارامترهای عریان شدگی در عمق آسفالت به کمک روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-243

شاهین شعبانی؛ کیوان کیانفر؛ مهدی محمدی ویژه