نویسنده = احمد قربانی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی نشت احتمالی از تکیه‌گاه سد باطله آبگیر معدن مس میدوک با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-344

الهام ساعی نیا؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری


2. مطالعه ی آزمایشگاهی تأثیر شوری بر روی پاسخ قطبش القایی طیفی نمونه های ماسه سنگ و ماسه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 387-400

فاطمه رضوی راد؛ احمد قربانی