نویسنده = حمیدرضا سیاهکوهی
تعداد مقالات: 6
1. تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1396

داود کرمی مزین؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


2. تخمین عمق و شاخص ساختار بی‌هنجاری‌های دوبعدی مغناطیسی توسط سیگنال تحلیلی بهبود یافته

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 351-363

محمد رسول نیک بخش؛ میرستار مشین چی اصل؛ محسن اویسی مؤخر؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


3. فیلتر پخش ناهمسانگرد بهینه شده توسط شبکه استنتاج عصبی- فازی تطبیق‌پذیر و کاربرد آن در تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های لرزه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 429-440

روح اله کیمیایی فر؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علیرضا حاجیان؛ احمد کلهر


4. وارون زمان رسید امواج لرزه‌ای برای تخمین مدل سرعت به کمک ترکیب منظم سازهای تیخنوف و تغییرات کلی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-13

محمد الرجاوی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


6. توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-21

هاله عزیزی؛ حمید رضا سیاه کوهی؛ بریان ایونز؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ عزت الله کاظم زاده