کلیدواژه‌ها = سیگنال تحلیلی
تحلیل داده‌های مغناطیسی روی بازالت های منطقه پلور

دوره 4، شماره 2، مهر 1397، صفحه 323-337

10.22044/jrag.2018.6354.1168

بهروز اسکوئی؛ سید محمد جواد روحانی؛ صفیه امیدیان؛ میثم عابدی