کلیدواژه‌ها = وارون‌سازی ترکیبی
مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی

دوره 2، شماره 2، دی 1395، صفحه 113-121

10.22044/jrag.2016.818

بهنام بابایی؛ محمدعلی علی آبادی؛ مهدی فلاحی‌پور؛ حمیدرضا باغزندانی