دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سایر مقالات

1. تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1396

داود کرمی مزین؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


2. بررسی فعالیت های کواترنری شاخه های گسل خزر در منطقه ی خلیل شهر به وسیله روش های ژئوفیزیکی رادار نفوذی به زمین و مقاومت ویژه ی الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

میعاد بادپا؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ مهدی محمدی ویژه


3. اکتشافات فلزی پلاریزاسیون القایی و مغناطیس هوابرد در منطقه پیرمردان ترود- شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

شراره ولی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


4. تخمین احتمالاتی طبقه سایت برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حبیب رحیمی؛ محمدرضا نجف تمرایی؛ محمد شاهوار


5. بهبود روش تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از جدایش فاز برشی Ps (مطالعه موردی ایستگاه های ‌لرزه نگاری باندپهن‌ منطقه کرمان و بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

شیرین میراحمدی شلمزاری؛ احمد سدید خوی؛ غلام جوان دولویی


6. مدلسازی میدان الکترومغناطیسی دریایی با استفاده از روش انتگرالی برپایه تقریب های خطی و غیر خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

رضا قناتی؛ مریم بیات


7. تغییرات ضخامت پوسته در زیر زاگرس مرکزی (استان فارس) با استفاده از امواج دورلرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

فتانه تقی زاده فرهمند؛ عاطفه هفته خانک؛ نرگس افسری


8. تخمین عمق و مکان آنومالی‌های حاصل از داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس با استفاده از روش تصویر برداری عمق از نقاط بینهایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سعید پرنو؛ بهروز اسکوئی؛ Giovanni Florio


9. تفسیر کیفی آنومالی‌های مغناطیس منطقه تیکمه‌داش با استفاده از تحلیل واریوگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

یوسف شرقی؛ میلاد حسنی کرانی؛ امیر امیرپور اصل میاندوآب


10. تضعیف نوفه خطوط نیرو در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از درونیابی طیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمد حسین زادگان؛ امین روشندل کاهو؛ محمد رداد


11. مروری بر استفاده از پهپاد در مغناطیس سنجی هوابرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

هاشم شاهسونی


12. تخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه(B-Δ) برای شرق استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

شیلا رستمی؛ محمدرضا سپهوند؛ مجید معهود؛ افسانه نصرابادی


13. استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده‌های IP/Res

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1399

زینب علایی کاخکی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری؛ فیروز جعفری


14. مطالعه ناپیوستگیهای لرزه ای البرز غربی بر اساس تحلیل همزمان توابع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

مطهره شجاعی؛ افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند


15. شناسایی لبه ساختارهای زیر سطحی با استفاده از داده های مغناطیس در حضور مغناطیدگی بازماند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محمد رضایی


16. موقعیت مکانی چشمه گاما-آشکارساز- حفره حفر شده بر کیفیت کشف مخازن نفتی به روش مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

سعید رضایی فرد؛ حسین توکلی عنبران


17. تعیین ساختار سرعت پوسته فوقانی شمال‏شرق ایران با استفاده از وارون سازی زمان‏سیر زمین‎لرزه‏های محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

حبیب رحیمی؛ فاطمه روستایی؛ مهدی راستگو


18. کاربرد تبدیل موجک گسسته à trous در تشخیص لایه‌های نازک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

مریم سلاجقه؛ علیرضا گودرزی؛ مجید نعمتی


19. وارون سازی توامان سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدار کننده نرم یک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

مصطفی قارلقی؛ سعید وطن خواه؛ Shuang Liu


20. بررسی تغییرات عمقی و جانبی ضریب کیفیت پساموج‌ها با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

سیده لیلا جعفریان ورنوسفادرانی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزائی؛ حبیب رحیمی؛ میرستار مشین چی اصل


21. تعیین پارامترهای بهینه مدل اولیه در معکوس سازی منحنی های پاشندگی امواج سطحی در حوضه های عمیق ( مطلعه موردی : شهر تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

سعید سلطانی؛ ابراهیم حق شناس؛ غلام جوان دلویی


22. انتخاب بهینه پارامتر منظم سازی در وارون‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

عارف زینال پور؛ غلامرضا کمالی؛ علی مرادزاده؛ محمد رضایی


23. شبیه سازی زمین لرزه 2017 کرمانشاه (سرپل ذهاب) با بزرگای 7.3 به روش تابع تجربی گرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

حبیب رحیمی؛ مریم پورعبدالهی؛ آرزو درستیان؛ عطیه اسخاقی