دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سایر مقالات

1. بررسی فعالیت های کواترنری شاخه های گسل خزر در منطقه ی خلیل شهر به وسیله روش های ژئوفیزیکی رادار نفوذی به زمین و مقاومت ویژه ی الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

میعاد بادپا؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ مهدی محمدی ویژه


2. اکتشافات فلزی پلاریزاسیون القایی و مغناطیس هوابرد در منطقه پیرمردان ترود- شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

شراره ولی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


3. مدلسازی میدان الکترومغناطیسی دریایی با استفاده از روش انتگرالی برپایه تقریب های خطی و غیر خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

رضا قناتی؛ مریم بیات


4. مروری بر استفاده از پهپاد در مغناطیس سنجی هوابرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

هاشم شاهسونی


5. استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده‌های IP/Res

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1399

زینب علایی کاخکی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری؛ فیروز جعفری


6. مطالعه ناپیوستگیهای لرزه ای البرز غربی بر اساس تحلیل همزمان توابع گیرنده و پاشندگی امواج سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

مطهره شجاعی؛ افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند


7. وارون سازی توامان سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدار کننده نرم یک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

مصطفی قارلقی؛ سعید وطن خواه؛ Shuang Liu


8. بررسی تغییرات عمقی و جانبی ضریب کیفیت پساموج‌ها با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

سیده لیلا جعفریان ورنوسفادرانی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزائی؛ حبیب رحیمی؛ میرستار مشین چی اصل


9. تعیین پارامترهای بهینه مدل اولیه در معکوس سازی منحنی های پاشندگی امواج سطحی در حوضه های عمیق ( مطلعه موردی : شهر تهران )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

سعید سلطانی؛ ابراهیم حق شناس؛ غلام جوان دلویی


10. انتخاب بهینه پارامتر منظم سازی در وارون‌سازی داده‌های مگنتوتلوریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

عارف زینال پور؛ غلامرضا کمالی؛ علی مرادزاده؛ محمد رضایی


11. شبیه سازی زمین لرزه 2017 کرمانشاه (سرپل ذهاب) با بزرگای 7.3 به روش تابع تجربی گرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

مریم پورعبدالهی؛ آرزو درستیان؛ حبیب رحیمی؛ عطیه اسخاقی


12. شناسایی آثار گسل پردیسان پیرامون برج میلاد با استفاده از بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی و پردازش ارتعاشات محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

حبیب رحیمی؛ آریا ابوعلی؛ محمد فروتن؛ احمد زارعان


13. مدل‌سازی وارون داده‌های لرزه‌ای انکساری کم عمق با استفاده از ترکیب آنسامبلی خطی شبکه‌های عصبی مصنوعی منفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

راشد پورمیرزائی؛ سیامک سرمدی؛ سیران علیزاده


14. بهبود دقت محاسبات در تعیین موقعیت فضایی (Spatial Locating)ساختارهای زمین‌شناسی مدفون، با مقیدسازی روش تخمین عمق اویلر- دی‌کانوولوشن3‌ بعدی بوسیله ترکیب مشتقات زاویه تیلت (Tilt)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

علی نجاتی کلاته؛ سینا شیرانی؛ امین روشندل کاهو


15. تحلیل احتمالاتی خطر زمین‌لرزه در میادین گازی جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی؛ آناهیتا نورمحمدی


16. مدل‌سازی ژئوفیزیکی داده‌های مقاومت‌ویژه و بارپذیری الکتریکی جهت اکتشاف سنگ‌های ساختمانی، مطالعه موردی: تراورتن آتشکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

Maysam Abedi؛ علی مرادزاده؛ احمد افشار؛ محمدعلی طالبی