دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سایر مقالات

1. تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1396

داود کرمی مزین؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


2. بررسی فعالیت های کواترنری شاخه های گسل خزر در منطقه ی خلیل شهر به وسیله روش های ژئوفیزیکی رادار نفوذی به زمین و مقاومت ویژه ی الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1397

میعاد بادپا؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ مهدی محمدی ویژه


3. مدل سازی وارون غیر خطی داده های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1397

امیر جولایی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته


4. اکتشافات فلزی پلاریزاسیون القایی و مغناطیس هوابرد در منطقه پیرمردان ترود- شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

شراره ولی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


5. برآورد ساختار سرعت موج برشی پروفیل خاک برای ایستگاههای شتابنگاری و مدیریت بحران شهر تهران و حومه با استفاده از وارونسازی نسبت طیفی H/V

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

حبیب رحیمی؛ امیر طالبی؛ بهزاد ملکی


6. تخمین احتمالاتی طبقه سایت برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حبیب رحیمی؛ محمدرضا نجف تمرایی؛ محمد شاهوار


7. به روزرسانی مدل های استاتیک مخزن به روش چرخه انطباق با داده های لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

محمدرضا شاد سالانقوچ؛ محمد امامی نیری


8. ارزیابی مؤلفه‌های امواج سطحی جهت شناسایی حفره‌های زیرسطحی با استفاده از مدل‌سازی‌های دو و سه‌بعدی به روش اجزا محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

سهراب میراثی؛ حسین رهنما؛ عطیه اسحاقی


9. مدل‏سازی پیکربندی چند نمونه توده زیرسطحی با استفاده از وارون‏ سازی داده‏ های گرانی به روش تئوری گراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

سوسن سودمند نیری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ مصطفی قارلقی


10. بهبود محاسبه ماتریس هسته در مدل‌سازی وارون داده‌های گرانی به روش ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1399

سحر معظم؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته


11. ارائه الگوی لرزه زمین ساختی بر اساس مطالعۀ تطبیقی توزیع تنش کولمب با پارامترهای لرزه‌ای در زوج زمین‌لرزه اهر-ورزقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

مهناز ندائی؛ زینب فلاح آبکناری


12. شناسایی و استخراج امواج ریلی از شتاب‌نگاشت‌های سه مولفه‌ای براساس مشخصات قطبیدگی در حوزه زمان-فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1399

پویا نقشین؛ هادی بهادری؛ عباس اسلامی حقیقت


13. بررسی کیفیت مخزن به کمک تلفیق فاکتور کیفیت و نمودار انحراف سرعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1399

علی نخعی؛ بیژن جعفربابایی


14. شناسایی و استخراج رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با الگوریتم پس‌انتشار و فیلتر اتصال کوچک‌ترین اجزای ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

عبدالرحیم جواهریان؛ معصومه لطفی


15. بهبود روش تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از جدایش فاز برشی Ps (مطالعه موردی ایستگاه های ‌لرزه نگاری باندپهن‌ منطقه کرمان و بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

شیرین میراحمدی شلمزاری؛ احمد سدید خوی؛ غلام جوان دولویی


16. مدلسازی میدان الکترومغناطیسی دریایی با استفاده از روش انتگرالی برپایه تقریب های خطی و غیر خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

رضا قناتی؛ مریم بیات


17. تغییرات ضخامت پوسته در زیر زاگرس مرکزی (استان فارس) با استفاده از امواج دورلرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

فتانه تقی زاده فرهمند؛ عاطفه هفته خانک؛ نرگس افسری


18. تخمین عمق و مکان آنومالی‌های حاصل از داده‌های الکترومغناطیس زمینی حوزه فرکانس با استفاده از روش تصویر برداری عمق از نقاط بینهایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

سعید پرنو؛ بهروز اسکوئی؛ Giovanni Florio


19. تفسیر کیفی آنومالی‌های مغناطیس منطقه تیکمه‌داش با استفاده از تحلیل واریوگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

یوسف شرقی؛ میلاد حسنی کرانی؛ امیر امیرپور اصل میاندوآب


20. تضعیف نوفه خطوط نیرو در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از درونیابی طیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمد حسین زادگان؛ امین روشندل کاهو؛ محمد رداد


21. مروری بر استفاده از پهپاد در مغناطیس سنجی هوابرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

هاشم شاهسونی


22. تخمین سریع بزرگی و فاصله رومرکزی زلزله به روش تک ایستگاه(B-Δ) برای شرق استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

شیلا رستمی؛ محمدرضا سپهوند؛ مجید معهود؛ افسانه نصرابادی


23. استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده‌های IP/Res

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1399

زینب علایی کاخکی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری؛ فیروز جعفری