کلیدواژه‌ها = دامنه مؤلفه‌های شعاعی و قایم امواج رایلی
تعداد مقالات: 1