کلیدواژه‌ها = مغناطیس
تعداد مقالات: 2
1. وارون سازی توامان سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدار کننده نرم یک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

مصطفی قارلقی؛ سعید وطن خواه؛ Shuang Liu