کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعداد مقالات: 1
1. وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-197

مصطفی عباسی؛ علی غلامی