کلیدواژه‌ها = تعیین لبه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین لبه داده های میدان گرانی با استفاده از روش آماری CCMS

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-325

10.22044/jrag.2019.7593.1216

مصطفی موسی پور یاسوری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی