کلیدواژه‌ها = ساختار مقاومت ویژه
تعداد مقالات: 1
1. معکوس سازی شبه دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلی کوپتری حوزه فرکانس بر پایه روش اکام میرا شده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-310

حسینعلی قاری؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی؛ حسن خیرالهی