کلیدواژه‌ها = بازالت‏های پلور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل داده‌های مغناطیسی روی بازالت های منطقه پلور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 323-337

10.22044/jrag.2018.6354.1168

بهروز اسکوئی؛ سید محمد جواد روحانی؛ صفیه امیدیان؛ میثم عابدی