کلیدواژه‌ها = مغزه گیری
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص ارتباط پارامترهای عریان شدگی در عمق آسفالت به کمک روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی منطقه 22 تهران)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 229-243

شاهین شعبانی؛ کیوان کیانفر؛ مهدی محمدی ویژه