کلیدواژه‌ها = وارون سازی همزمان پیش از برانبارش
تعداد مقالات: 2
1. سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته ایران با روش وارون سازی پیش از برانبارش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-143

سپیده یاسمی خیابانی؛ محسن سیدعلی


2. وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-197

مصطفی عباسی؛ علی غلامی