کلیدواژه‌ها = تبدیل رادون هذلولی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سرعت مقاوم در برابر AVO با استفاده از تبدیل رادون مرتبه بالا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-304

10.22044/jrag.2018.6353.1166

میلاد فرشاد؛ احمدرضا مختاری مبارکه