کلیدواژه‌ها = تحلیل سرعت
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل سرعت مقاوم در برابر AVO با استفاده از تبدیل رادون مرتبه بالا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-304

میلاد فرشاد؛ احمدرضا مختاری مبارکه


2. آنالیز سرعت چند تفکیکی لرزه ای در فضای تبدیل موجک گسسته غیر کاهشی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 203-215

سارا ایازی؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی


3. روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-87

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی