کلیدواژه‌ها = تحلیل سرعت
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل سرعت مقاوم در برابر AVO با استفاده از تبدیل رادون مرتبه بالا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-304

10.22044/jrag.2018.6353.1166

میلاد فرشاد؛ احمدرضا مختاری مبارکه


2. آنالیز سرعت چند تفکیکی لرزه ای در فضای تبدیل موجک گسسته غیر کاهشی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 203-215

10.22044/jrag.2017.902

سارا ایازی؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی