نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تضعیف نوفه خطوط نیرو در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از درونیابی طیفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 103-112

10.22044/jrag.2020.9862.1290

محمد حسین زادگان؛ امین روشندل کاهو؛ محمد رداد