نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نشت احتمالی از تکیه‌گاه سد باطله آبگیر معدن مس میدوک با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-344

10.22044/jrag.2019.7909.1226

الهام ساعی نیا؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری