نویسنده = وحید زارعی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه روشی جدید برای تعیین مرز توده ها و ساختارهای زمین شناسی با استفاده از مدول تانسور گرادیان میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 269-281

وحید زارعی؛ رسول حمیدزاده مقدم؛ حسن خیرالهی


2. تفسیر آنومالی های مغناطیسی منطقه آستمال با استفاده از روش بزرگترین مقدار ویژه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-136

وحید زارعی؛ رسول حمیدزاده مقدم