نویسنده = احمدرضا مختاری مبارکه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سرعت مقاوم در برابر AVO با استفاده از تبدیل رادون مرتبه بالا

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 293-304

میلاد فرشاد؛ احمدرضا مختاری مبارکه