نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی رخساره‌ای مخزن با استفاده از وارون‎سازی تصادفی و روش آشفتگی احتمال

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 279-297

10.22044/jrag.2021.10352.1311

محمد کمال غریبی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمد امامی نیری


2. به‌روز رسانی مدل‌های استاتیک مخزن به روش چرخه انطباق با داده‌های لرزه‌ای

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 207-217

10.22044/jrag.2020.9365.1277

محمدرضا شاد سالانقوچ؛ محمد امامی نیری