نویسنده = احمد کلهر
تعداد مقالات: 1
1. فیلتر پخش ناهمسانگرد بهینه شده توسط شبکه استنتاج عصبی- فازی تطبیق‌پذیر و کاربرد آن در تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های لرزه‌ای

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 429-440

روح اله کیمیایی فر؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علیرضا حاجیان؛ احمد کلهر