نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین موجک و واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش بازیابی فاز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-205

10.22044/jrag.2017.856

سپیده وفائی شوشتری؛ علی غلامی