نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی وارون غیر خطی داده‌های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-193

10.22044/jrag.2019.7515.1212

امیر جولایی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته