نویسنده = محسن اویسی مؤخر
تعداد مقالات: 2
2. تخمین عمق و شاخص ساختار بی‌هنجاری‌های دوبعدی مغناطیسی توسط سیگنال تحلیلی بهبود یافته

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 351-363

محمد رسول نیک بخش؛ میرستار مشین چی اصل؛ محسن اویسی مؤخر؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی